Аюулгүй байдлын журам

Аюулгүй байдлыг хангах үүднээс Олон улсын шилжилт хөдөлгөөн хариуцсан байгууллага-ын Солонгосын Виз Мэдүүлэх Төв-д дараах зүйлсийг нэвтрүүлэхийг хориглоно:

  • Гар цүнхнээс бусад бүх төрлийн цүнх, үүргэвч болон ачаа тээш
  • Битүүмжлэгдсэн дугтуй, баглаа боодол бүхий зүйлс
  • Хоол болон шингэн хүнс
  • Зэвсэг, зэвсгийн чанартай зүйлс
  • Шатамхай болон тэсэрч дэлбэрэх бодис
  • Хурц үзүүртэй зүйлс

Хамгаалалтын ажилтан шаардлагатай тохиолдолд дээрх жагсаалтаас үл хамааран бусад эд зүйлсийг хориглож болно.

Виз мэдүүлэгчдийн хувийн нууцыг хамгаалах зорилгоор СВМТ-д гар утас болон бусад бичлэг хийх төхөөрөмжийг ашиглахыг хатуу хориглоно.

Виз мэдүүлэгчийн болон төвийн аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор Солонгосын Виз Мэдүүлэх Төв-ийн бүх хэсэгт хяналтын камер ажиллаж байна.

Хэт ачаалал үүсгэхгүй байх үүднээс виз мэдүүлэгч нь визний материалаа хамт мэдүүлж байгаагаас бусад тохиолдолд найз нөхөд, хамаатан садан, бизнесийн хамтрагчтай хамт ирэхгүй байхыг зөвлөж байна.

Уг заалтанд насанд хүрээгүй хүүхэд, ахмад настан, тусгай хэрэгцээт иргэд мөн Солонгосын виз мэдүүлэх төвд хэрэглэж байгаа тухайн орны хэлээр харилцах боломжгүй гадаадын иргэдэд хамаарахгүй болно.